Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
A. Cách cài đặt tần số bất kỳ :
Bắt buộc máy phải đang ở chế độ hiển thị tần số, nếu máy đang ở chế độ
hiển thị kênh nhớ CH ... ta phải chuyển sang chế độ màn hình hiển thị tần số
lúc này ta mới lập trình được.
- Tắt nguồn.
- Nhấn giữ tay cùng lúc 2 phím r, s đồng thời mở nguồn lên, màn hình sẽ
hiển thị các chế độ
dùng phím r , s để chọn chế độ DSP.FR sau đó nhấn phím D màn hình sẽ
hiển thị tần số.
Cách cài tần số :
- Nhấn phím [ D.CLR ]
- Nhập các số tương ứng với tần số cần cài đặt vào, chỉnh đúng tần số xong
ta lưu vào bộ nhớ máy bằng cách :
- Nhấn phím A.FUNC sau đó nhấn phím C.MR lúc này kênh nhớ nhấp nháy
bên góc trên bên phải màn hình.
- Nhấn phím MR thêm lần nữa kênh nhớ đã được lưu.
Muốn lập trình kênh tiếp theo ta thao tác lai cách cài tần số ở trên .
B. Cách cài mã CODE chống nhiễu:
Sau khi chọn đúng tần số cần cài đặt vào máy ta nhấn :
- Nhấn phím A.FUNC rồi nhấn tiếp phím 8.SET
- Dùng phím ▲ ▼ để chọn chế độ CT ..
- Chỉnh xoay núm phía trên để chọn giá trị code cần cài đặt
- Nhấn phím #.ENT để thoát sau đó
- Nhấn phím A.FUNC rồi nhấn phím 1.TONE một hoặc ba lần màn hình sẽ
hiển thị hình cái loa
Lúc này ta nhớ vào như bước A
- Nhấn phím A.FUNC sau đó nhấn phím C.MR lúc này kênh nhớ nhấp nháy
bên góc trên bên phải màn hình.
- Nhấn phím MR thêm lần nữa kênh nhớ đã được lưu.
C. Cách chỉnh công suất cao thấp ( LOW, HI ):
- Nhấn A FUNC + phím 9 HI/LO
D. Cách khoá phím và mở phím:
- Nhấn AFUNC sau đó nhấn # ENT
Màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng chìa khoá lúc này máy đã được khoá bàn
phím,
Bỏ tính năng khoá phím ta thao tác lại:
- Nhấn A.FUNC sau đó nhấn # ENT
Màn hình sẽ mất biểu tượng chìa khoá lúc này máy đã không còn tính năng
khoá phím.
Download phan mem dau ghi 8104